ANASAYFA

Mustafa Feyzi Efendi (rh.a.)'in 1926 yılında yaptığı/yaptırdığı son halvete katılmış ve seyr-i sülûkunu tamamlayıp, hilâfet icazetnâmesini almış olan Abdulaziz Efendi (rh.a.); o halvetle ilgili hatıralarını şöyle anlatıyor:
31 Ağustos 2019 Cumartesi günü hicrî yılbaşımız; yani 1 Muharrem 1441
Oğlu olmaktan gurur duyduğum pek sevgili Babamın bu vesileyle ruhu şâd olsun, derecesi artsın. O’nun himmet ve gayretleriyle Allah rızâsını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı ben âciz kardeşinize nasîb etsin.
Gaye Allah'a kul olmak!.. Bu da neyle olur? İki şeyle; emrine imtisal, yasaklardan ictinâb'la olur.
Abdülaziz Bekkine (rh.a.) Hocaefendi'den bir hatıra...
Hasib-i Serezi (r.a.)’in sevenlerinden biri bir gün faiz konusunda kaçamak aramaya çalışıyormuş...
İnnâ lillâh "Biz Allah’ın kullarıyız. Bizi yaratan O, yaşatan O; varlığımızı, kudretimizi, kuvvetimizi, melekelerimizi, kabiliyetlerimizi, hislerimizi, âzâmızı, aklımızı, fikrimizi her şeyimizi veren O, her şeyimiz O’nun, O’ndan. Biz O‘nun kullarıyız. İnnâ ileyhi râciûn." O’nun kulu olduğumuza göre “O’ndan tarafayız. Biz O’nun huzuruna döneceğiz. Şimdi dünya hayatında imtihan için bulunuyoruz, sonunda O’na döneceğiz".
"İydiniz said olsun (bayramınız saadetli olsun); her rûzunuz bir iyd olsun (her gününüz bir bayram olsun)" Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN (Rh.a.) Hocaefendi'nin Kurban Bayramı öncesi konuşması
Allah bu günlerin feyzinden, bereketinden, mânevî mükâfâtından, ikramlarından faydalanmayı nasîb etsin... Hepimize çok büyük mükâfâtlar ihsân eylesin... Bayrama ulaştırsın... Bayramı rızası vechile idrak etmeyi, bayramı hakîkî bir bayram olarak yapmayı nasîb etsin... Nice nice bayramlara, mübare günlere sıhhat afiyetle eriştirsin..
"Kim arefe günü oruç tutarsa Allah onun iki senelik günahını bağışlar." 2019/1440 yılı Arefe günü 10.Ağustos.2019 / 9.Zilhicce.1440 Cumartesi günüdür.
 1