ANASAYFA

"Kimin de tasası, düşüncesi ahiret olursa;Allah onun işlerini rast getirir, kazancını da çoğaltır. Kalbine de bir huzur gelir, bir zenginlik gelir, gönlü zengin rahat bir insan olur, huzurlu bir insan olur."
Bir Nakşibendî şeyhi olan Şâmil lider/imam seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı tutumu, askerî ve siyasî dehasıyla Dağıstan’da ve bütün Kafkasya’da temayüz etmiştir. Hem idarî hem dinî otoriteydi.
31 Ağustos 2019 Cumartesi günü hicrî yılbaşımız; yani 1 Muharrem 1441
Oğlu olmaktan gurur duyduğum pek sevgili Babamın bu vesileyle ruhu şâd olsun, derecesi artsın. O’nun himmet ve gayretleriyle Allah rızâsını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı ben âciz kardeşinize nasîb etsin.
Gaye Allah'a kul olmak!.. Bu da neyle olur? İki şeyle; emrine imtisal, yasaklardan ictinâb'la olur.
Abdülaziz Bekkine (rh.a.) Hocaefendi'den bir hatıra...
Hasib-i Serezi (r.a.)’in sevenlerinden biri bir gün faiz konusunda kaçamak aramaya çalışıyormuş...
Mustafa Feyzi Efendi (rh.a.)'in 1926 yılında yaptığı/yaptırdığı son halvete katılmış ve seyr-i sülûkunu tamamlayıp, hilâfet icazetnâmesini almış olan Abdulaziz Efendi (rh.a.); o halvetle ilgili hatıralarını şöyle anlatıyor:
İnnâ lillâh "Biz Allah’ın kullarıyız. Bizi yaratan O, yaşatan O; varlığımızı, kudretimizi, kuvvetimizi, melekelerimizi, kabiliyetlerimizi, hislerimizi, âzâmızı, aklımızı, fikrimizi her şeyimizi veren O, her şeyimiz O’nun, O’ndan. Biz O‘nun kullarıyız. İnnâ ileyhi râciûn." O’nun kulu olduğumuza göre “O’ndan tarafayız. Biz O’nun huzuruna döneceğiz. Şimdi dünya hayatında imtihan için bulunuyoruz, sonunda O’na döneceğiz".
"İydiniz said olsun (bayramınız saadetli olsun); her rûzunuz bir iyd olsun (her gününüz bir bayram olsun)" Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN (Rh.a.) Hocaefendi'nin Kurban Bayramı öncesi konuşması
 1