MİSYONUMUZ

Misyonumuz (Amacımız)

Kayseri CAKUD olarak misyonumuz şöyledir;

'Doğal çevrenin korunup güzelleştirilmesi ve gelecek nesillere devredilmesi amacıyla sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dayanışma halinde,kritik analitik düşünen,yüksek ahlaka ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkı sağlamak,çevre sorunlarına bilimsel gelişmelerin ve manevi değerlerimizin ışığında uygulanabilir ve kalıcı çözümler üretmektir.'