VİZYONUMUZ

Vizyonumuz (Hedeflerimiz)

Kayseri CAKUD olarak vizyonumuz şöyledir;

'Doğa ve insan arasındaki dengenin yeniden kurulmasına, bunun temel şartı olan ahlaki değerlerin evrensel düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu konuda kamuoyu bilincinin yükseltilmesine çalışan, çevre sorunlarının çözümünde öncü, bilimsel gelişmelere açık, halkla bütünleşmiş, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı uluslararası düzeyde etkin kurum olmaktır.'